Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który celebrowany jest dnia 16 listopada. Stosunkowo bardzo dużo osób często ma styczność z brakiem akceptacji i to właśnie ten dzień ma to komunikować. Jest to tak zwane zasygnalizowanie do ważnych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by znaleźli rozwiązanie tego sporego problemu. Edukowanie, ale także organizowanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz zmniejszenie się terroru wobec osób szykanowanych z wielu powodów, co zdaniem organizacji UNESCO jest przynoszącą efekty metodą przeciwstawiania się wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Częściej tworzące się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Stwierdzono jednak, że to właśnie te grupy spotykają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w znalezieniu głównych przesłanek uformowania się nietolerancji, ale też mają wyjaśniać, jak niebezpieczne są oznaki braku akceptacji dla osób prześladowanych. Takie akcje mają okazać się przydatne do tego, żeby dowiedzieć się, czym faktycznie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również objaśnić, czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych. Ponadto ma pouczać, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, zrozumienia innych ludzi, ale też dostrzegania różnego rodzaju kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak obchodzono go w naszym kraju?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili zgodny manifest, w którym wykazują niewiarygodne zrozumienie dla osób, które doświadczyły fizycznej oraz werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wsparli swoim podpisem ten manifest. Solidarność dnia 16 listopada będzie wyrażana poprzez wywieszanie różnobarwnych banerów oraz podświetlenie budynków, jak zasygnalizował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Głównie w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz